THARAHAH

Thaharah Mengajarkan Kepada Kita Agar Selalu Hidup Bersih

NanaIdea.com – Dari Thaharah, Islam mengajarkan kepada kita Agar Selalu Hidup Bersih, serta SUCI sehingga siap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Ibadah kepada Alloh. Islam, Diin ini telah Alloh sempurnakan dalam segala Hal. Sebagaimana Firman-Nya dalam Al – Quran Surat Al-Maidah ayat 3 : ” Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah…

Continue Reading